Zorgconsulent allochtonen

De zorgconsulent allochtonen geeft voorlichting en begeleiding aan allochtone patiënten met lichamelijk, psychische en psychosociale klachten. Verder maakt ze allochtone patiënten wegwijs in het Nederlandse gezondheidssysteem en begeleidt ze hen zo nodig bij een bezoek aan ander hulpverleners. De zorgconsulent werkt voor allochtone patiënten in heel Nijmegen.

Verwijzing van patiënten naar de zorgconsulent allochtonen loopt via de huisarts of de praktijkondersteuner.

Onze telefoonnummers zijn,

Hava Kahraman: 06-24 38 81 73

Maryam Norouzi: 06-14 68 12 47