Assistentes

De assistentes werken zoveel mogelijk voor een vaste dokter, maar u kunt toch regelmatig te maken krijgen met een voor u (nog) nieuw gezicht.

De assistentes zorgen voor de organisatie van ons centrum. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, zoals over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen. Ook de assistente heeft een beroepsgeheim.

Als u belt om een afspraak te maken zal de assistente u meestal vragen naar de aard van uw klacht. Ze kan dan beter de juiste afspraak voor u maken. Ze heeft daarvoor de ervaring en opleiding. Als het echt dringend is, zal zij nog dezelfde dag een afspraak voor u maken. U kunt ook terecht bij de assistente voor bijvoorbeeld het verbinden van wonden, injecties, uitspuiten van oren, meten van de bloeddruk en het verwijderen van hechtingen. Zij maakt ook de uitstrijkjes voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker. Verder kunt u, op advies van uw arts, bij haar ook terecht voor het maken van een ECG, audiogram of spirometrie.

Maak hiervoor ook eerst een afspraak.