Spoedgevallen

In een echt levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. Bij twijfel, of bij minder acute situaties, kunt u ons overdag altijd bereiken via ons spoednummer.

Ook voor eerste hulp, zoals bij open wonden en verbrandingen, kunt u altijd direct terecht.

Als u van tevoren belt of laat bellen, kunnen wij rekening houden met uw komst en zorgen dat er een huisarts voor u beschikbaar is.

U kunt ons tussen 8 en 17 uur altijd bereiken door na het kiezen van het gewone nummer de 1 in te toetsen op uw toestel of via 024-3780010.

Buiten kantoortijden belt u de centrale huisartsenpost (de CHN). Het telefoonnummer voor spoedgevallen buiten kantoortijden is 0900 8880. Het bezoekadres is Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen.