Praktijkfolder

Praktijkfolder Medisch Centrum Oud-West


Medisch Centrum Oud-West

Marialaan 250/350
6541 RR NIJMEGEN
Telefoon: zie betreffende arts
Spoed: 024-3780010
Receptenlijn: 024-3791076

mcow.praktijkinfo.nl

E-mail: mcow@ezorg.nl


Home

 Welkom op de praktijksite van Medisch Centrum Oud-West

Onze praktijk in het hartje van Nijmegen-West is een groepspraktijk met 8 huisartsen. Wij streven ernaar aan onze patënten laagdrempelige, menselijke en hoogwaardige medische zorg te verlenen.

Op onze website kunt u 24 uur per dag informatie vinden over onze praktijk. Verder kunt u er meer informatie vinden over gezondheidsproblemen en het laatste nieuws. Mocht u een vraag willen stellen aan 1 van de huisartsen dan kunt u hiervoor het contactformulier gebruiken. Dit contactformulier vindt u in de kolom links.

De huisartspraktijken zijn onderverdeeld in 2 lokaties:

Marialaan 250

Fax. nr.  024-3731515

mw. I. klein Breteler, tel.nr.:          024-3770366

mw. F. Nieuwenhuis, tel.nr.:           024-3774651

dhr. D. Kienhuis, tel.nr.:                 024-3771759

mw. M. van Schijndel, tel.nr.:          024-3730020

 

Marialaan 350

Fax. nr. 024-3733823

mw. L Kiers - vd Heuvel en dhr G. Lokate, tel.nr.:      024-3775696

mw. M. Oudhuis en dhr. D. van de Burgt, tel.nr.:        024-3778811

 

Tussen 17.00 uur  en 8.00 uur kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost.

Deze is bereikbaar op nummer 0900 8880

 

 

Spoedgevallen

In een echt levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. Bij twijfel, of bij minder acute situaties, kunt u ons overdag altijd bereiken via ons spoednummer.

Ook voor eerste hulp, zoals bij open wonden en verbrandingen, kunt u altijd direct terecht.

Als u van tevoren belt of laat bellen, kunnen wij rekening houden met uw komst en zorgen dat er een huisarts voor u beschikbaar is.

U kunt ons tussen 8 en 17 uur altijd bereiken door na het kiezen van het gewone nummer de 1 in te toetsen op uw toestel of via 024-3780010.

Buiten kantoortijden belt u de centrale huisartsenpost (de CHN). Het telefoonnummer voor spoedgevallen buiten kantoortijden is 0900 8880. Het bezoekadres is Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen.

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur.

Als u belt om een afspraak te maken zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Ze kan dan beter de juiste afspraak voor u maken. Ze heeft daarvoor de ervaring en opleiding. Als het echt dringend is, zal zij nog dezelfde dag een afspraak voor u maken.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Online afspraak maken

Sinds april 2015 bestaat de mogelijk om online zelf een afpsraak te plannen. Hiervoor is het, net als voor het online aanvragen van recepten, nodig dat u zichzelf eerst als als patient registreert. U klikt op de link Afspraak maken (onderaan in linkerkolom), vult uw gegevens en wachtwoord in. Wij moeten dan een aantal administratieve handelingen doen en na enkele dagen krijgt u bericht dat u afspraken kunt maken. 

Openingstijden

De praktijken zijn geopend van: 8.00-17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid:

8.30-16.00 uur voor het maken van afspraken, overleg en uitslagen.

8.00-8.30 uur en van 16.00-17.00 uur alleen voor spoedgevallen.

 

Avond/weekenduren

Tussen 17.00 en 08.00 kunt u naar de Huisartsenpost Nijmegen (0900-8880) bellen wanneer uw vraag niet tot de volgende werkdag kan wachten. Het bezoekadres is Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Hoe werkt het?

  • De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Iedere vraag wordt daarnaast voorgelegd aan de huisarts. Deze belt u, indien nodig, op een ander tijdstip terug.
  • U belt tussen tussen 8.30 en 16.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult.
  • Tussen 11:15 en 12:00 uur is het telefonisch spreekuur en belt uw huisarts u graag terug om uw vragen te beantwoorden. Overleg met de assistente hierover. Let op dat u altijd een recent telefoonnummer doorgeeft aan de assistente.

 Uitslagen

 Bel met de assistente voor uitslagen tussen 8.30 en 16.00 uur.

Huisbezoek

Huisbezoek

 Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die zelf niet naar het gewone spreekuur kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda van de huisarts. Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

 

 

Receptenlijn

Via onze receptenlijn (024-3791076) of via onze website, (zie herhaalrecepten) kunt u medicijnen aanvragen waarvan de huisarts weet dat u ze gebruikt, bv tegen hoge bloeddruk of suikerziekte. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat u zich regelmatig bij ons laat controleren voor uw suiker of bloeddruk. Het is verstandig om bij langdurig gebruik van bepaalde medicijnen regelmatig contact te houden met uw huisarts om het gebruik te bespreken.

U kunt geen medicijnen aanvragen die u nog niet eerder via de huisarts heeft gehad.

Als u medicijnen aanvraagt die u al langere tijd niet heeft gebruikt, of waarvan u de naam niet meer precies weet, kunt u in beter met de assistente overleggen via het gewone praktijknummer.

De receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U krijgt een computer aan de lijn waarop u de nodige medicijnen kunt inspreken. De computer stelt u een aantal vragen, die u één voor één moet beantwoorden. Als u wacht of een 0 indrukt gaat u verder naar de volgende vraag. Houdt als u belt de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer
  • De naam en sterkte van het aangevraagde medicijn, het gebruik en het aantal dat u wilt aanvragen
  • De apotheek waar u de medicijnen wilt afhalen.
  • Let op: Als u iets aanvraagt voor 12 uur ’s ochtends kunt u het de dag erna na 13.00 uur afhalen bij uw apotheek. Als u iets aanvraagt na 12 uur 's ochtends kunt u het twee dagen later na 13.00 uur afhalen bij uw apotheek. Als u meerdere medicijnen wilt bestellen en er was niet voldoende inspreektijd, bel dan opnieuw.

 

 

Assistentes

De assistentes werken zoveel mogelijk voor een vaste dokter, maar u kunt toch regelmatig te maken krijgen met een voor u (nog) nieuw gezicht.

De assistentes zorgen voor de organisatie van ons centrum. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, zoals over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen. Ook de assistente heeft een beroepsgeheim.

Als u belt om een afspraak te maken zal de assistente u meestal vragen naar de aard van uw klacht. Ze kan dan beter de juiste afspraak voor u maken. Ze heeft daarvoor de ervaring en opleiding. Als het echt dringend is, zal zij nog dezelfde dag een afspraak voor u maken. U kunt ook terecht bij de assistente voor bijvoorbeeld het verbinden van wonden, injecties, uitspuiten van oren, meten van de bloeddruk en het verwijderen van hechtingen. Zij maakt ook de uitstrijkjes voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker. Verder kunt u, op advies van uw arts, bij haar ook terecht voor het maken van een ECG, audiogram of spirometrie.

Maak hiervoor ook eerst een afspraak.

Praktijkondersteuners

Ingrid Cobussen, Moniek Hanegraaf, Linda Geurts van Kessel, Fleur Spreeuwenberg en Maria Claassen zijn onze praktijkondersteuners. Ze controleren en begeleiden mensen met chronische ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Zij doen dit volgens vastgelegde afspraken met de huisartsen en ook voortdurend in nauw overleg met hen.

Sylvia Coppens en Roberto Mejia zijn praktijkondersteuner GGZ in onze praktijk.

Avondspreekuur

 

Het Medisch Centrum Oud-West houdt op de dinsdagavonden tussen 17.30 en 19.00 uur een avondspreekuur 

Dit spreekuur is speciaal bestemd voor mensen waarvoor het overdag moeilijk is om naar een dokter te gaan in verband met werk of school.

Het avondspreekuur wordt gehouden door één huisarts en een doktersassistente. Er wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Als u belt voor een afspraak dan kunt u met de doktersassistente overleggen of u met uw vraag op het avondspreekuur terecht kunt. Niet alle verzoeken kunnen op het avondspreekuur omdat op dat tijdstip niet alle voorzieningen gebruikt kunnen worden.

Er is één dokter die voor alle praktijken werkt dus u krijgt geen afspraak bij uw eigen huisarts.

Tijdens het avondspreekuur is de praktijk niet telefonisch bereikbaar, voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost tel. 0900-8880

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

Buiten praktijktijden kunt u een dokter bereiken via de centrale huisartsenpost Nijmegen. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Nijmegen samen in de avonden, nachten en weekenden. De huisartsenpost is gelegen op het Spoedplein van het CWZ.

U kunt alleen terecht na telefonische aanmelding. U krijgt als eerste een deskundige en ervaren doktersassistente aan de lijn, die kijkt welke hulp nodig is. Hou bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost:  Weg door Jonkerbos 108.

6532 SZ (bij Canisius Wilhelmina ziekenhuis)
Nijmegen
Telefoon 0900 8880

www.cihn.nl

 

Beweegpraktijk Oudwest

Er is ook een "Praktijk voor oefentherapie Cesar en Mensendieck"  

Dip Dibbets is oefentherapeut Cesar en Els van der Heide is oefentherapeut Mensendieck.

Ze geven een actieve bewegingstherapie bij klachten aan het bewegingsapparaat, ademproblematiek en spanningsklachten. Uw huisarts kan u naar hen verwijzen.

U kunt een afspraak maken bij hen via:

Marialaan 348  6541 RR Nijmegen           telefoonnummer:  024-3784688

www.beweegpraktijkoudwest.nl          info@beweegpraktijkoudwest.nl

 

 

 

Diëtiste

Binnen ons centrum werkt Milou Vugts als diëtiste (ingang Marialaan 348).

Zij begeleidt patiënten met overgewicht, diabetes of andere voedingsproblemen, in nauw overleg met uw huisarts. De meeste zorgverzekeraars vergoeden haar hulp.

U kunt een afspraak maken met haar via 024-7370199.

Haar mailadres is: info@milouvugts-dietist.nl en haar web-site is: www.milouvugts-dietist.nl